Tema for den andre Risiko Spørretimen i 2022 er sårbarhet og sårbarhetsanalyse. Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt tema som opptar våre medlemmer, med generisk tilnærming.
Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.

Risiko-/usikkerhetsstyring, risk klassifisering, metoder og verktøy, Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt nye tema i risikostyring. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.
Agenda for spørretimen januar finner du her, 4 mottatte spørsmål fra våre medlemmer blir besvart og diskutert. Les mer

KRN ønsker din søknad! Årets Kvalitetsleder kan foreslåes av alle ledd i KRN sin organisasjon, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
Også potensielle medlemmer kan søke

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Vi inviterer til KRN spørretime med innlegg og diskusjon tema risikostyring den 30. august kl 11:00. Tema som blir diskutert v/Ayse Nordal omfatter kontinuitetsplan og tema positiv risk.

Etter mange forespørsler lanserer vi KRN spørretime der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål i risikostyring.

Spørsmålene blir sortert iht tema og ivaretatt på webinar Spørretimen Risikostyring.
De første temaene er fastsatt og allerede på kalender, åpent for påmelding – les mer her

Vi har gleden av å presentere et fulltallig nytt styre fra juni 2020 med tre nye medlemmer;
Torhild Tøndel, leder for avdeling styringssystem, kvalitet, HMS i Norconsult, i tillegg til styremedlem Jon Lykke, leder for Kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen og Ole Holte Sandvik, ansvarlig for kvalitetsledelse i Nye Veier.
Samtidig takker vi avtroppende styremedlem Nina Steen Læknes for hennes verdifulle bidrag gjennom to perioder

Nettkursene i Kvalitetsskolen får full score på ‘spot on’, faglig og pedagogisk riktig læring.
Vi har nå solgt de første hundre kursene med svært betryggende tilbakemeldinger som ‘spot on’. Vi er stolt over å tilby et grønt alternativ til tradisjonelle klasseromskurs – her er fem fordeler med e-læring. Også linker til videoene med presentasjon av læringsmål for kursene..

.. forståelse for hva det innebærer å være en bærekraftig virksomhet, der det er fokus på kvalitet og kvalitetskultur. Det vi tenker, gjør og sier påvirker omgivelsene. Det er en pågående global kvalitetsforbedringsrevolusjon; et resultat av det konstante behovet for bedrifter og organisasjoner å lete etter nye måter å oppfylle sine mål og samtidig holde øye med økende kundekrav. Den største konkurransefortrinnet du kan ha i dag, …

KRN er medlem av – og norsk representant for EOQ – European Organization of Quality sammen med 27 andre søsterorganisasjoner i Europa.  Den årlige EOQ Congress ble gjennomført i Lisboa den 23.-24. oktober med 3 norske forelesere og totalt 8 norske deltakere. Congressen hadde også norsk ledelse med norsk EOQ President – styreleder. EOQ Congress samlet 600 deltakere fra 48 land, og samtlige store globale organisasjoner for kvalitetsledelse deltok, herunder en delegasjon på hele 42 personer fra Kina.