KRN avholder Generalforsamling som Teams videomøte den 8. juni 2020 kl 18:00-19.00
Dokumentene til møtet sendes på forespørsel og til påmeldte, registering til KRN admin.

KRN avholder Generalforsamling som Teams videomøte i løpet av uke 24, 8.-12. juni.
KRN Hovedstyre vil beslutte dato og tid i løpet av april.

På NFKR Generalforsamling avholdt den 5. juni ble det besluttet å endre foreningens navn til Kvalitet og Risiko Norge – på engelsk til Quality & Risk Norway. Logo beholdes ..

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 5. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 17:00-18:00, kvelden før K&R-dagene 2019.

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 5. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 17:00-18:00, kvelden før K&R-dagene 2019.

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 13. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 17:00-18:00, kvelden før K&R-dagene 2018.

NFKR avholder Generalforsamling onsdag den 13. juni på Scandic Holmenkolen Park Hotel kl. 18:00-19:00, kvelden før K&R-dagene 2018.

NFKR innkaller til Ekstraordinær Generalforsamling fredag den 20. april i NFKR sine lokaler i Kjørbokollen 30 i Sandvika kl 15:00 for å oppdatere foreningens vedtekter vedr. valgbarhet til hovedstyret.