Oppføringer fra Tale

ISO 9001 vs LEAN

I NFKR setter vi nå opp et kurs som går nærmere inn på LEANs «8 wastes», eller Muda. Ved å bli bedre kjent med innholdet i 8 wastes vil du trolig se på din egen organisasjon med nye øyne etterpå, og oppdage områder med potensiale for effektivisering og sparing.

Fagsamling Trondheim 26.09.2018 “Er din bedrift beredt hvis det smeller?”

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling onsdag 26. september 2018 kl. 13.00, tema operativt beredskap.
Bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Hør hvordan fylket jobber med beredskap og del SINTEF Energi sine erfaringer. Få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i din bedrift. Velkommen til en spennende fagsamling!