Oppføringer fra Harald Sømme

Fagsamling Trondheim m/ tema: Lærende organisasjoner hos WSP 9. mars 2017

Vi er i en tid hvor det er store omstillinger i flere bransjer blant annet drevet av en svak utvikling innen olje- og gassnæringen. Dette har ført til nedbemanninger og behov for omstilling også innen andre bransjer. Hvilke utfordringer gir dette i forhold til lærende organisasjoner som er i stand til å utvikle seg videre?