Oppføringer fra Annlaug Astad

Frokostmøte Oslo tema “Big data eller informasjon – Personvern og GDPR”

NFKR Region Østlandet-Oslo har gleden av å invitere til frokostmøte den 18.januar 2018 hos DNB Bjørvika innen tema “Big data eller informasjon? Personvern og GDPR”, vi tar for oss hvordan informasjon behandles og hvordan den påvirker våre virksomhetsprosesser herunder prosesstyring, risikostyring og datakvalitet

Oppdaterte RISK kurs

Vår kursleder Vibeke Myrås ligger godt i forkant for å tilpasse seg endringene i ny ISO 31000, i tillegg til at vi har utvidet tilbudet for RISK kursdeltakelse i 2018.
Ønsker du og din bedrift å ligge i forkant sammen med NFKR Academy og Vibeke tilbyr vi eget 1-dags oppdateringskurs “Hva er nytt i ISO 3100”. Kurset er også godkjent for deg som skal søke re-sertifisering av ditt personell-sertifikat. Hele risikoleder kurset kan nå tas i moduler.

Verdens Kvalitetsdag 2017, Oppsummering med bilder og foredrag

Med et tettpakket faglig program ønsket NFKR årets deltakere til Verdens Kvalitetsdag 2017 velkommen på Bristol hotel. Årets konferanseprogram hadde et høyt faglig fokus; hele ti kjente og profilerte næringslivsledere inspirerte og delte sin kompetanse og erfaring. På konferansen ble også prisen for Årets Kvalitetsleder 2017 delt ut.

Verdens Kvalitetsdag 2017: Program og presentasjon av foredragsholdere!

NFKR presenterer Verdens Kvalitetsdag 2017 med tema LEAN, COMPLIENCE & RISK den 9. november 2017, Bristol hotel Oslo! Vi ønsker vel møtt til et tettpakket faglig program. Årets konferanseprogram har et høyt faglig fokus som gir mye å ta med seg hjem. Hele ti kjente og profilerte næringslivsledere gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss.

Invitasjon til fagsamling, Arendal 17.10.2017: Kvalitetssikring i kommunesektoren

NFKR region Sør har gleden av å inviterer til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Fagsamling hos Jæger Automobil Bergen 27.09.2017

NFKR region Hordaland takker Jæger Automobil for gjestfriheten på fagsamlingen 27.09.2017 og støtter tilbakemeldingen som er kommet inn fra våre deltagere; «veldig bra» og «imponerende praksis, særlig åpenheten m.h.t. problemer og utfordringer». Bedriftsbesøket hos Jæger Automobil/Toyota Norge inkluderte presentasjon av Jæger Automobil og Toyota Norges kontinuerlige forbedringsarbeid og i tillegg inviterte vertskapet til en «Gemba Walk» i bedriften på 6 utvalgte områder.