Oppføringer fra Annlaug Astad

Risikostyring – Mulighetenes utfordringer

Styring av usikkerhet og risiko har de siste 20 årene utviklet seg fra spesialdispliner innen teknikk og finans til å innta ledelsen og styrebordene i små bedrifter og store konsern. Utbredelse og anvendelse har økt raskt. Utviklingen går videre, og nye sammenhenger avdekkes, prøves ut og erfaringer vinnes. Om vi gjerne skulle klart oss uten finanskrisen og dets negative konsekvenser, mobiliseres det i disse tider store ressurser for å mestre usikkerheten på et tidlig stadium. ”Emerging risk” fokuserer nettopp på å kartlegge og styre faktorer som påvirker risiko og usikkerhet tidlig. Det er vår tese at de som behersker metodikker med å predikere risk på et tidligere stadium enn sine konkurrenter vil fremstå som vinnere i kampen om

Risikostyring – de beste vinner konkurransen

Den første moderne standardene for risk management kom for 10-15 år siden, og den Australias/New Zealands AS/NZS 4360:2004. Den ble raskt populær og noen av de samme kompetansepersonene bidro til at ISO i 2010 kunne publisere sin ISO 31001 og 31010. Så innarbeidet har risikostyring blitt at det er innarbeidet som krav i myndighetenes forskrifter i flere bransjer. Bl.a. er HMS arbeid i dag fundert på risikostyring.

Risk Management – risikostyring #2

På samme måte som at vi unngår vanskeligheter og sikrer oss som best vi kan mot negative overraskelser som best vi kan. Vi har benytter dette med den største selvfølgelighet i hverdagen. Og mange bransjer har en lang historie for anvendelse av risikostyring slik som i forsikring, finans, industri og offshore, og ikke minst flyging og romfart. Teknisk risikostyring med matematikk og statistikk har vært populære støtteverktøy for beslutningstagere lenge.