Oppføringer fra Annlaug Astad

Kvalitetsdagene 2009 – Informasjon

Kvalitetsdagene 2009 arrangeres 4. og 5. juni. Arrangementet holdes i år på Clarion Hotell, Gardermoen. Programmet kan nå lastes ned. Temaene for årets konferanse:

“Corporate Governance, Etikk – antikorrupsjon, Integrerte helhetlige styringssystemer og Risikostyring

K-dagene 2008 – tett mellom høydepunktene for vel 200 deltagere.

K-dagene 2008 – tett mellom høydepunktene for vel 200 deltagere. Statsekretæren i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide åpnet årets K-dager og trakk opp nasjonale perspektiver for risiko- og kvalitetsledelse. Det var tett mellom høydepunktene i årets forelesninger som fant sitt publikum blant årets 200 deltagere. 87 tilbakemeldinger vurderte arrangementet til karakteren 5 av 6 oppnåelige. Dette gir et solid grunnlag for foreningens videre satsing.