Oppføringer fra Annlaug Astad

HOW TO ENABLE THE IDENTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES ON A RISK WORKSHOP

Ayse Nordal is looking into, and responding to, “…Why is it too difficult to identify relevant events and scenarios representing positive risks? Why do many of the risk registers include a high number of negative outcomes, but only a few registers -if any- recognize positive scenarios? In what way can a risk manager contribute to the organization’s focus on the upside risks?

Fagsamling “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger”

Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo kl 09:00 den 29. april. Det blir et kort årsmøte på 10 min i forkant av foredrag der vi får høre om utviklingen av Nye DNB.no. For banken har det krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å

Reprise EOQ webinar; IKEA – Creating Quality For the Many People

Ny mulighet, den 13. april kl 11 og 15. april (NY DATO) kl 19:30 viser vi reprise av det etterspurte EOQ webinaret holdt i mars;
IKEA has during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling the quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care” 

Risk Management

Who is a risk manager (CRO)? Where is her/his place on an organization chart? Do the existing standards/ frameworks have requirements or guidelines about this position? Did the risk manager’s role change during the last years? Why? In the following, Ayse Nordal will share available data, as well as my reflections on these questions.

Webinar ASQ : ‘Insights On Excellence’

KRN medlemmer er velkommen til å delta på webinar fra EOQs amerikanske samarbeidspartner ASQ, sett av dato 25.mars kl 15:00-16:00.
Ingress; As a close associate of EOQ, ASQ /ASQE presenters will bring their experience on the topic ‘Navigating the Road To Quality in Today’s Technology-Driven Companies’

Ønsketransporten “Den virkelige mission impossible”

Den 9. mars kl 14:30 inviterer vi til digitalt medlemsmøte i regi av region Rogaland med foredrag fra ØNSKETRANSPORTEN ; “Ut på tur, galskap – livsutfoldelse – kalkulert risiko eller ren menneskeretslig Morro?” Vi får dele deres entusiasme, med de utfordringer og gleder det gir, ved å gi alvorlig syke et løft i hverdagen
mer…

KRN Spørretime

Etter mange forespørsler lanserer vi KRN spørretime der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål i risikostyring.

Spørsmålene blir sortert iht tema og ivaretatt på webinar Spørretimen Risikostyring.
De første temaene er fastsatt og allerede på kalender, åpent for påmelding – les mer her