Oppføringer fra Annlaug Astad

Kommunikasjon – hvor vanskelig kan det være?

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar november 2020
ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon. Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

Benytt anledningen til kompetansebygging for medarbeiderne i Covid’19 tider

E-kursene i Kvalitetsskolen, også benyttet som forkurs, får svært gode tilbakemeldinger. Vi takker for tilliten og ønsker både Kirkens Bymisjon og Sykehuspartner velkommen som brukere av e-kursene som forkurs til kursing innen bla. Prossessledelse. Viktig at alle deltakerene i gruppen er kjent med begreper og har fått innføring ved en ‘reise gjennom fagområdet kvalitet og […]

‘Håndtering av en pandemi i selskaper med kritisk infrastruktur’

NY mulighet 4. desember! Reprise videoopptak fra Teams fagsamling den 24. september 2020 kl 08:30 med foredrag tema ‘Hvordan takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise’ med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, samt foredraget ‘Samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer? med direktør for informasjonssikkerhet i Statnett.
mer..

KRN med ledende ressurs innen Risk Management

Vi i KRN er profesjonelle bidragsytere til forbedringsarbeid. Kvalitets- og risikofagene sammen med prosjektledelse er fagområder der også revisjon, miljø, prosess og forbedringsarbeid inngår. På våre kurs, og konferanser, benytter vi erfarne og høyt kompetente forelesere med bred erfaring fra næringslivet, private og offentlige organisasjoner.
mer…

Nye krefter i KRN hovedstyre 2020

Vi har gleden av å presentere et fulltallig nytt styre fra juni 2020 med tre nye medlemmer;
Torhild Tøndel, leder for avdeling styringssystem, kvalitet, HMS i Norconsult, i tillegg til styremedlem Jon Lykke, leder for Kvalitet og sikkerhet i Statens vegvesen og Ole Holte Sandvik, ansvarlig for kvalitetsledelse i Nye Veier.
Samtidig takker vi avtroppende styremedlem Nina Steen Læknes for hennes verdifulle bidrag gjennom to perioder

New Secretary General EOQ

The values and his future perspectives for EOQ ;
Ulf Gustavsson, recently appointed Secretary General of EOQ, had an interesting conversation with the trade magazine ‘Quality World’. Ulf outlines the history, the present, but especially the future with a range of new possibilities for the organization. His enthusiastic and dynamic view is an eye-opener for everyone who values quality.

European Quality – the Views from EOQ President

EOQ President og KRN daglige leder Torolf Paulshus ble i juni i år, som historiens første sittende president i EOQ, gjenvalgt for 3 nye år.
Vi deler intervju i Qualidade – vår portugisiske søsterforening APC sitt nyhetsmagasin; ‘the Views from EOQ President’. Intervjuet ble gitt under planlegging av EOQ 63rd European Congress of Quality i Lisboa juni-2019