Oppføringer fra Annlaug Astad

EOQ invites to a webinar about JUSE and Toyota

21. October 2021 at 10:00-12:00. The webinar program consists of two parts. Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE, has played a primary role in promoting quality activities in Japan. Outline of various activities, including TQM and QC Circle activities born in Japan, will be introduced in addition to current challenges of how to create customer values.
The second part will showcase Toyota’s quality initiatives, which are globally considered as symbols of Japan’s quality.

European Qualification Register – EQR

For deg som har gjennomført våre KRN Academy fulltids kurs (40t eller mer) innen ett eller flere av fagfeltene kvalitetsledelse, revisjonsleder eller risikoledelse. Du tilfredstiller dermed kravene til EOQ til denne nye internasjonale kompetanseerklæringen (European Qualification Register, EQR). Du inviteres til å registrere deg i EOQ sitt register over personell med fagkompetanse ved å vise til ditt kursbevis fra KRN Academy om gjennomført kurs. mer..

“Sustainability at ABB” – invitasjon til fagsamling

Invitasjon til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 21.oktober kl 15:30. Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med å konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og metoder.
Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere organisasjonens, og produktene, sitt miljøavtrykk. mer..

Verdens Kvalitetsdag 2021, program og invitasjon

Oppdatert program finner du her. Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.

EOQ Quality Leader Award

As every year, EOQ presents one of its most valued awards: the European Quality Leader (EQL)
Unfortunately, the presentation cannot – yet – take place ‘live’ during the annual EOQ Congress, but the ceremony will take place online on 8 September 2021 at 14h.

Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag 2021, Bristol 11. november

Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.