Oppføringer fra Annlaug Astad

Risk Management – Risk Matrix

IS IT POSSIBLE TO GIVE DUE ATTENTION TO RISK APPETITE AND ALARP IF WE USE 3*3 RISK MATRIX WHEN WE ASSESS OUR RISKS?
Many organizations choose to visualize and rank their risks and opportunities by using a risk matrix. Several use a 3-scale rating for impact and likelihood. When we ask these organizations the pros and cons of their choice, they tend to answer that the 3*3-matrix is simple and easy to grasp. Further, the existing standards and guidelines do not have any requirements in that area.

Ønsketransporten “Ut på tur, galskap – livsutfoldelse – kalkulert risiko eller …

Den 9. mars kl 14:30 inviterer vi til digitalt medlemsmøte i regi av region Rogaland med foredrag fra ØNSKETRANSPORTEN ; “Ut på tur, galskap – livsutfoldelse – kalkulert risiko eller ren menneskeretslig Morro?” Vi får dele deres entusiasme, med de utfordringer og gleder det gir, ved å gi alvorlig syke et løft i hverdagen
mer…

KRN Spørretime Risikostyring

Etter mange forespørsler lanserer vi KRN spørretime der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål i risikostyring.

Spørsmålene blir sortert iht tema og ivaretatt på webinar Spørretimen Risikostyring.
De første temaene er fastsatt og allerede på kalender, åpent for påmelding – les mer her

Webinar by EQL-finalist PhD Jan Emblemsvåg

16. februar kl 10:00 inviterer vi til EOQ webinar:
Jan will talk about Quality in management in project-based industries .
Quality in management in project-based industries has many peculiarities compared to manufacturing environments. Those key differences are the lack of repetition and the contract regime. These differences, and more, will be discussed including how we deal with them.

Webinar; IKEA – Creating Quality For the Many People

4. mars kl 11 inviterer vi til EOQ webinar;
IKEA have during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care”  has helped us during the last year in the pandemic reality to continue to operate and to deliver products with better quality than ever.

Webinar by EOQ Quality Leader winner

Webinar by EQL-winner Eric Wolff (L’Oréal).
He talks about consumer satisfaction, which is closely linked to Quality. It is the ultimate goal for many organisations and everyone has a role to play. How that applies to a worldwide leading company like L’Oréal is going to be discussed in this webinar.

Reprise av fagsamling “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

Vi viser opptak av foredraget på fagsamling med Dag O. Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
Intro: Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

“Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

Invitasjon til digital fagsamling med foredrag fra Dag O Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

Revisjoner for å sikre at alt går bra

Hva gjør dere for å sikre dere at systemet dere har etablert følges av alle ansatte, og at det gir ønsket effekt? Gjør dere inspeksjoner eller revisjoner?
Leserbrev fra vår kursleder KRN Academy Siri den 14. januar 2021 om verdien av og ønske om gode revisjoner av kompetente revisorer