Oppføringer fra Annlaug Astad

Risiko Spørretime 26. januar @11:00

Risiko-/usikkerhetsstyring, risk klassifisering, metoder og verktøy, Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt nye tema i risikostyring. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.
Agenda for spørretimen januar finner du her, 4 mottatte spørsmål fra våre medlemmer blir besvart og diskutert. Les mer

KRN Kvalitetsleder 2021 Anne-Kristin Bjerga Bjåen

Vinner av Årets Kvalietslederpris 2021 ble tildelt på KRN høstkonferanse. Bjåen er direktør for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hun har vært sentral i Oslo Kommunes håndtering av corona-pandemien, og som kommunens representant i arbeidet med det nasjonale beredskapslager for smittevernutstyr.
I tillegg har hun også satt internasjonale fotspor som legemiddelinspektør og var Norges representant og startet arbeidet med lage en egen guidelines for legemiddelproduksjon i helseinstitusjoner.

VK-2021, intervju med programkomitéens leder

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for konferansen på Bristol den 11/11, markeringen av Verdens Kvalitetsdag 2021. Hun gir oss et innblikk i programmet for dagen, og håper deltakerne får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.
Velkommen til en fullpakket dag med faglig innhold og gode muligheter til nettverksbygging.

Risiko i offentlige anskaffelser

KRN region Trøndelag inviterer den 4. november 2021 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud. Han vil komme med eksempler på risikoer sett i lys av erfaringer.
.

EOQ invites to a webinar about JUSE and Toyota

21. October 2021 at 10:00-12:00. The webinar program consists of two parts. Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE, has played a primary role in promoting quality activities in Japan. Outline of various activities, including TQM and QC Circle activities born in Japan, will be introduced in addition to current challenges of how to create customer values.
The second part will showcase Toyota’s quality initiatives, which are globally considered as symbols of Japan’s quality.

European Qualification Register – EQR

For deg som har gjennomført våre KRN Academy fulltids kurs (40t eller mer) innen ett eller flere av fagfeltene kvalitetsledelse, revisjonsleder eller risikoledelse. Du tilfredstiller dermed kravene til EOQ til denne nye internasjonale kompetanseerklæringen (European Qualification Register, EQR). Du inviteres til å registrere deg i EOQ sitt register over personell med fagkompetanse

“Sustainability at ABB” – invitasjon til fagsamling

Invitasjon til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 21.oktober kl 15:30. Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med å konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og metoder.
Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere organisasjonens, og produktene, sitt miljøavtrykk. mer..