Oppføringer fra Annlaug Astad

Fagsamling “Kvalitetsledelse i en pandemi”

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar 16.juni 2021 kl 13:00
Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte. En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver.

Fagsamling “Digitalisering i bygg- og anleggsprosjekter”

Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo , 9. juni kl 08:30. Foredrag fra AF Gruppen tema “Hvordan bidrar digitalisering til bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter” v/ Øyvind Kjøllesdal, forretningsutvikler for Innovasjon og digital. Digitalisering og bedre utnyttelse av data sentralt i et forbedringsarbeid skal bidra til mer bærekraftige og lønnsomme prosjekter

HOW TO ENABLE THE IDENTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES ON A RISK WORKSHOP

Ayse Nordal is looking into, and responding to, “…Why is it too difficult to identify relevant events and scenarios representing positive risks? Why do many of the risk registers include a high number of negative outcomes, but only a few registers -if any- recognize positive scenarios? In what way can a risk manager contribute to the organization’s focus on the upside risks?

Fagsamling “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger”

Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo kl 09:00 den 29. april. Det blir et kort årsmøte på 10 min i forkant av foredrag der vi får høre om utviklingen av Nye DNB.no. For banken har det krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å

Reprise EOQ webinar; IKEA – Creating Quality For the Many People

Ny mulighet, den 13. april kl 11 og 15. april (NY DATO) kl 19:30 viser vi reprise av det etterspurte EOQ webinaret holdt i mars;
IKEA has during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling the quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care” 

Risk Management

Who is a risk manager (CRO)? Where is her/his place on an organization chart? Do the existing standards/ frameworks have requirements or guidelines about this position? Did the risk manager’s role change during the last years? Why? In the following, Ayse Nordal will share available data, as well as my reflections on these questions.

Webinar ASQ : ‘Insights On Excellence’

KRN medlemmer er velkommen til å delta på webinar fra EOQs amerikanske samarbeidspartner ASQ, sett av dato 25.mars kl 15:00-16:00.
Ingress; As a close associate of EOQ, ASQ /ASQE presenters will bring their experience on the topic ‘Navigating the Road To Quality in Today’s Technology-Driven Companies’