K&R spørretime

Etter mange forespørsler lanserer vi K&R spørretime der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse.

Derfor:

  • send dine spørsmål til oss
  • vi samler opp flere spørsmål
  • vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi ønsker dere velkommen til dette nye KRN forumet.

De første spørsmålene er allerede notert og de første datoene og tema foreslått, følg med på vår arrangement kalender

Påmelding under
——————————————————————-

K&R Spørretime RISIKO

  Send dine spørsmål her

13/6-21

EJohansen;  Risk & opportunities benyttes av mange. Hva sier ISO 3100 standard om RISK?

Hvorfor er det ikke Risk; threat & opportunities som Ayse så tydelig poengterte på kurset?

Ayse svarer;

ISO 31000 definerer risikoen på samme måte som Johansen gjør ! I pkt. 3.1 sier standarden at RISIKO er virkningen av usikkerhet knyttet til mål. En virkning er et avvik fra forventede. Den kan være positiv, negativ eller begge deler og kan ta for seg, skape eller resultere i MULIGHETER og TRUSLER.

“Risk & Opportunities” var et begrep som var introdusert av DFØ og er en feil beskrivelse hvis man skal ta utgangspunkt i ISO 31000. Dessverre brukte mange i offentlig sektor denne definisjonen


Nye tema  – Risiko Spørretime 

Vi takker for innsendte spørmål som vi ser frem til å ivareta, dato og påmelding lenke kommer for følgende tema;

3 SPØRSMÅL for Spørretime Risiko (juni-21, UNN) 

  1. COSO-rammeverket er brukt som grunnlag for DFØs metodedokument «Risikostyring i staten». Har du noen erfaringer med DFØs metodedokument, bruk av kritiske suksessfaktorer (driverdiagram) for strategiske mål og effektivitets-/kvalitetsmål? Kjenner du til andre aktuelle tilnærminger til risikostyring på overordnet nivå?
  2. Strategisk risikostyring for privat sektor er gjerne forbundet med markedskonkurranse og investeringer. For offentlig sektor har begrepet strategi en annen betydning? Hvordan skal strategibegrepet forstås for en offentlig virksomhet, og hvordan skal strategisk risiko forstås?
  3. Risikostyring på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå skal henge sammen (helhetlig risikostyring). Utfordringer med ERM-tilnærmingen kontra den tradisjonelle tilnærmingen? Hvordan koble risiko forbundet med virksomhetens aktiviteter (operasjonelt nivå) med virksomhetens mål og strategi (strategisk nivå)?

KONTINUITETSPLAN OG RISK MATRISER   

  • Har dere gode eksempler på oppsett for Business Continuity Plan? Eksempel på risk matrise som brukes i denne forbindelse?
  • ?

Har du andre forslag – send oss dine forslag og spørsmål

Følg med på QRN.no arrangement kalender

I nyheter/blogg finner du også artikkelen (eng.) Ayse har forfattet relatert til tema tatt opp i spørretimen.

Pris pr deltaker NOK 400,-

Gruppepris:  Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

K&R Spørretime KVALITET

 Send dine spørsmål her

 

Forslag til tema Spørretimen Kvalitet tema Prosesser

Har du andre forslag – send oss dine forslag og spørsmål


Følg med på QRN.no arrangement kalender

Pris pr deltaker NOK 400,-

Gruppepris:  Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

Ayse Nordal er vår ressurs og leder spørretimen Risiko

les om Ayse her

Siri Mathiesen er vår ressurs og leder spørretimen Kvalitet

les om Siri her

Neste spørretime

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no