Hopp til verktøylinje

K&R spørretime

Etter mange forespørsler lanserte vi våren-21 K&R spørretime der medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse. Våre fagressurser vil diskutere temaene som godt forberedte innlegg basert på forankring i både teori og praksis.

Derfor:

  • send dine spørsmål til oss
  • vi samler opp flere spørsmål
  • vi kaller dere inn til en times Teams møte med innlegg og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi setter opp nye spørretimer ihht medlemmenes innspill og diskusjon. Følg med på vår arrangement kalender

Påmelding og tema for nye spørretimer, se under
——————————————————————-

K&R Tematime

Spørretime RISIKO

  Send dine spørsmål her


Ayse Nordal, KRN Ambassadør og kursleder,  er vår ressurs og leder spørretimen Risikostyring

les om Ayse her

Vi takker for gode innspill til diskusjon. Temaene, med et utvalg av innsendte spørsmål, finner du under. Spørretimen vil fungerer som et webinar der vår fagressurs Ayse Nordal tar for seg diskusjons-spørsmålene med en generisk og –  som alltid – godt dokumentert tilnærming med gode eksempler.

9.febr -23  @11:00

Aggregering av risiko

Sted: Digitalt via Teams, lenke sendes påmeldte fortløpende

Tema, innspill fra Skatteetaten;

Hva er sunne prinsipper for aggregering av risiko?

Utdypende spørsmål:

  • Er det noen hensyn vi bør ta ved formulering av risikoene?
  • Er det spesielle hensyn å ta ved kvantitative vs kvalitative analyser, eller ved ulike type konsekvenskategorier?

Noen tilbakemeldinger fra første spørretime Risiko

  • RT; Jeg har fått gode svar på mitt spørsmål (smile)
  • ​PC; Veldig interessant! (yes)
  • ​MS;Tusen takk for godt foredrag:)
  • ​LH; Når er neste spørretime?
  • HE; Dette er bra og effektivt. Veldig konkret i forhold til de spørsmål vi møter ute og som vi vet kvalitetsledere er usikre på. Egentlig litt rart at det ikke var flere deltagere. Mer av dette😊

K&R Spørretime KVALITET

 Send dine spørsmål her 

Følg med på QRN.no arrangement kalender

Pris pr deltaker NOK 450,- / Gruppepris: Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

Neste spørretime

Vi takker for relevante spørsmål, deltakelse og svært gode tilbakemeldinger.

Vi samler opp spørsmål fra våre medlemmer /kursdeltakere i venstre kolonne, og forbereder spørretimene i henhold til innspill. Følg med på vår kalender, invitasjon/påmeldingsmulighet kommer fortløpende

Dato / tid for neste time kommer her 

Februar 2023
09
Spørretimen Risiko, tematime "Aggregering av risiko"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Register
Kvalitet og Risiko Norge