K&R spørretime

Etter mange forespørsler lanserer vi K&R spørretime der vi inviterer medlemmer og kursdeltagere til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse.

Derfor:

 • send dine spørsmål til oss
 • vi samler opp flere spørsmål
 • vi kaller dere inn til en times Teams møte og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi ønsker dere velkommen til dette nye KRN forumet.

De første spørsmålene er allerede notert og de første datoene og tema foreslått, følg med på vår arrangement kalender

Påmelding under
——————————————————————-

K&R Spørretime RISIKO

  Send dine spørsmål her

 • RISKOMATRISER  (avholdt 3.mars)

Vi takker for flotte tilbakemeldinger, beklager at vi begrenset dette til 20 deltakere og åpner nå opp for flere.

VI ØNSKER OSS FLERE SPØRSMÅL TIL DE NYE TIMENE slik at vi kan ha like relevante presentasjoner!

 • RISK MANAGEMENT RESSURSER    (Torsdag 8. april kl. 11.00)                            
  • Hvor bør/skal risikostyringsressurser plasseres i organisasjonen?
  • Hvilke veiledning eller krav stiller standarder og rammeverk til RM roller 

 • KONTINUITETSPLAN, TREFAKTORMODELLEN   (Onsdag 28. april kl 11:00)
  • Har dere gode eksempler på oppsett for Business Continuity Plan? Eksempel på risk matrise som brukes i denne forbindelse?
  • Hvordan kunne vi definert konsekvens kategoriene for psykososialt arbeidsmiljø?
  • … litt vrient når man i sikringsrisikovurdering skal kombinere Verdi, Trussel og Sårbarhet for å anslå Risiko (ved bruk av trefaktormodellen).

Følg med på QRN.no arrangement kalender

Pris pr deltaker NOK 400,-

Gruppepris:  Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud


——————————————————————-


K&R Spørretime KVALITET

 Send dine spørsmål her

 •  INNFØRING AV ET STYRINGSSYSTEM  iht ISO 9001    (Onsdag 10. mars kl 11:00)
  • Hva er nytten, og hvorfor sertifisere iht ISO 9001? Og hva kreves for å bli sertifisert?
  • Vi har et svært ustrukturert styringssystem og ønsker gå til et strukturert – hvor skal vi starte?

 • KONTEKST     (Onsdag 17. mars kl 11:00)
  • Hvordan gjør vi kontekst og interessepartsanalyse?
  • Og hvem skal gjøre det, på hvilket nivå i virksomheten?

 • KVALITETSKOSTNADER     (Onsdag 10. april kl 11.00)
  • Hva menes med kvalitetskostnader, og hvordan kan det beregnes?


Følg med på QRN.no arrangement kalender

Pris pr deltaker NOK 400,-

Gruppepris:  Hver 4. deltaker gratis. Bedriftsinternt, be om tilbud

Ayse Nordal er vår ressurs og leder spørretimen Risiko

les om Ayse her

Siri Mathiesen er vår ressurs og leder spørretimen Kvalitet

les om Siri her

Neste spørretime

Mars 2021
10
K&R Spørretime Kvalitet; tema "Innføring av et styringssystem iht ISO 9001"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
17
K&R Spørretime Kvalitet; tema "KONTEKST"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
April 2021
08
K&R spørretime Risiko; tema "Risk ressurser - plassering i organisasjonen"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
21
K&R Spørretime Kvalitet; tema "Kvalitetskostnader"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
28
K&R Spørretime Risiko; tema "Kontinuitetsplan, Trefaktormodellen og matriser"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no