Medlemsmøter

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter og fagsamlinger. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Neste medlemsmøter

Oktober 2019
31
Fagsamling Stavanger Havn, tema risiko og beredskap
Kl. 14.00, Stavanger sentralt
Påmelding
November 2019
06
KRN Nordvest - fagsamling prosjekt Fv.659 Nordøyvegen
Kl. 14.00, Nordvestlandet
Påmelding

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER