Hopp til verktøylinje

Medlemsmøter

Kvalitet og Risiko Norge er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter og fagsamlinger. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Neste medlemsmøte

Februar 2023
09
Spørretimen Risiko, tematime "Aggregering av risiko"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Register

Medlemsmøter og fagsamlinger

KRN region Trøndelag inviterer den 13. desember 2022 kl 13:00 til fysisk fagsamling tema cybersikkerhet i Lysgården på Sluppen, innlegg ved Håkon Olsen, leder i DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester

.

Velkommen til Turistforeningen (DNT) Drammen, hvor vi får presentert hvordan en medlemsdrevet forening jobber med kvalitet innenfor sine mangeartede områder. Det blir også tid å belyse og diskutere Åpenhetsloven som trådte i kraft fra i sommer, og hvordan den praktiseres.

Velkommen til å delta på seremonien for kåring av European Quality Leader. KRN deltar i denne årlige konkurransen for 6. gang med Årets Kvalitetsleder 2021, Anne-Kristin Bjerga Bjåen. Det er meldt at det i år har vært hard konkurranse og at hun er med helt i toppen.
Vinneren blir publisert i denne seremonien.

This webinar 4 October takes up the work of France Qualité dedicated to THE QUALITY MANAGER OF THE FUTURE.
Based on feedback, the analysis of major trends, and a qualitative survey, Belot and Duchatellier give the six major objectives of the quality manager of the future and

10. august inviterer EOQ til webinar (eng.) i samarbeid med American Society of Quality (ASQ); “The presentation will show the attendees techniques to adapt to a rapidly changing world.”It is important to change, as adaptability enhances the ability to handle any variation or modification in our work or life in general.”

Vi inviterer til fagsamling “Har tillitsreformen plass for internkontrollen?” der vi viser foredrag fra Bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune. Det blir avholdt et kort årsmøte for KRN region Oslo i forkant av opptaket fra K&R dagene.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Kvalitet og Risiko Norge