Medlemsmøter

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter og fagsamlinger. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Neste medlemsmøter

April 2021
29
Fagsamling tema "Nye DNB.no – datadrevne beslutninger"
Kl. 09.00, Online - Teams møte
Påmelding

Fagsamling “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger”

Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo kl 09:00 den 29. april. Det blir et kort årsmøte på 10 min i forkant av foredrag der vi får høre om utviklingen av Nye DNB.no. For banken har det krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å

Reprise EOQ webinar; IKEA – Creating Quality For the Many People

Ny mulighet, den 13. april kl 11 og 15. april (NY DATO) kl 19:30 viser vi reprise av det etterspurte EOQ webinaret holdt i mars;
IKEA has during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling the quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care” 

Ønsketransporten “Den virkelige mission impossible”

Den 9. mars kl 14:30 inviterer vi til digitalt medlemsmøte i regi av region Rogaland med foredrag fra ØNSKETRANSPORTEN ; “Ut på tur, galskap – livsutfoldelse – kalkulert risiko eller ren menneskeretslig Morro?” Vi får dele deres entusiasme, med de utfordringer og gleder det gir, ved å gi alvorlig syke et løft i hverdagen
mer…

Webinar; IKEA – Creating Quality For the Many People

4. mars kl 11 inviterer vi til EOQ webinar;
IKEA have during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care”  has helped us during the last year in the pandemic reality to continue to operate and to deliver products with better quality than ever.

Reprise av fagsamling “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

Vi viser opptak av foredraget på fagsamling med Dag O. Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
Intro: Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no