Medlemsmøter

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter og fagsamlinger. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Neste medlemsmøter

Februar 2019
26
NFKR Trøndelag tema Kontinuerlig forbedring 26.febr 2019
Kl. 13.00, Trondheim
Påmelding
26
NFKR medlemsmøte region Sør, 'Kvalitetssikring av prosjekt'
Kl. 14.00, Agder - region Sør
Påmelding

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER