Hopp til verktøylinje

Medlemsmøter

Kvalitet og Risiko Norge er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter og fagsamlinger. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Neste medlemsmøte

Medlemsmøter og fagsamlinger

Velkommen til å delta på seremonien for kåring av European Quality Leader. KRN deltar i denne årlige konkurransen for 6. gang med Årets Kvalitetsleder 2021, Anne-Kristin Bjerga Bjåen. Det er meldt at det i år har vært hard konkurranse og at hun er med helt i toppen.
Vinneren blir publisert i denne seremonien.

This webinar 4 October takes up the work of France Qualité dedicated to THE QUALITY MANAGER OF THE FUTURE.
Based on feedback, the analysis of major trends, and a qualitative survey, Belot and Duchatellier give the six major objectives of the quality manager of the future and

10. august inviterer EOQ til webinar (eng.) i samarbeid med American Society of Quality (ASQ); “The presentation will show the attendees techniques to adapt to a rapidly changing world.”It is important to change, as adaptability enhances the ability to handle any variation or modification in our work or life in general.”

Vi inviterer til fagsamling “Har tillitsreformen plass for internkontrollen?” der vi viser foredrag fra Bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune. Det blir avholdt et kort årsmøte for KRN region Oslo i forkant av opptaket fra K&R dagene.

Innlegg v/ Ole Johan Dahl, KRN kursleder. Tema; “Målstyring og risikostyring hånd i hånd, identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”
Proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere

Hvilken posisjon data har i styringen av norske virksomheter? Velkommen til fagsamling 23. mars med paneldebatt og refleksjon rundt forvaltning og utnytting av data. Du møter representanter fra data og analyse-fagmiljøene i hhv Telenor, Statnett og DNV. Men først får vi presentert case revisjon helseforetak v/DNV

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Kvalitet og Risiko Norge