Konferanser

KRN arrangerer to store konferanser i året. Den største er Kvalitet & Risikodagene som er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Denne konferansen er KRNs markering av initiativet European Quality Week.

Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Temaene på konferansene skal være dagsaktuelle og fokusere på metoder, modeller og verktøy. Vi legger oss i selen for å alltid kunne tilby gode foredragsholdere som kan by på praktisk erfaring, gode eksempler fra egen virksomhet eller inspirasjon og stoff til ettertanke.

 2019 

 

NFKR Kvalitet & Risikodagene 2019 avholdt den 6.- 7.juni, Holmenkollen Park og hadde temaet “Fagpilarer for fremtiden”. Les mer om Kvalitet & Risikodagene 2019 her >>

EOQ Congress 2019 vil blir arrangert 23.-24. oktober i Lisboa, under mottoet “Rediscovering Quality”.  Les mer EOQ Congress 2019 her >>

Verdens Kvalitetsdag 2019 Hotel Bristol (Oslo) 14. november, tema “Bærekraft, kvalitet og risiko”.

Les mer og meld deg på Verdens Kvalitetsdag 2019 her >>

2020

  • 4.-5. juni;  Kvalitet og Risikodagene 2020 Hotel Quality Expo, Fornebu Oslo
  • 18.-19. juni; 64th EOQ Congress – World Quality Congress , Belgrade, Republic of Serbia
  • 12. november; KRN Verdens Kvalitetsdag 2020, Hotel Bristol, Oslo

Kommende konferanser

Nyheter om konferanser

Oppsummering fra EOQ Congress 2019, Lisboa

KRN er medlem av – og norsk representant for EOQ – European Organization of Quality sammen med 27 andre søsterorganisasjoner i Europa.  Den årlige EOQ Congress ble gjennomført i Lisboa den 23.-24. oktober med 3 norske forelesere og totalt 8 norske deltakere. Congressen hadde også norsk ledelse med norsk EOQ President – styreleder. EOQ Congress samlet 600 deltakere fra 48 land, og samtlige store globale organisasjoner for kvalitetsledelse deltok, herunder en delegasjon på hele 42 personer fra Kina.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER