Januar 2021
  01
  Kurs A1.E; Kvalitetsskolen, modulbasert E-læringskurs, 3 kurs
  Kl. 00.00, Fungerer like godt på PC som på nettbrett og mobil, tilgang ett helt år
  Påmelding
  27
  Kurs A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 (5t.)
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  28
  Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  Februar 2021
  02
  Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (digitalt) - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  03
  Fagsamling tema "Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?" v/ Dag O. Hessen, UiO
  Kl. 08.30, Online - Teams møte
  Påmelding
  09
  Kurs A3.4 Risikostyring - standarder og teknikker (1d) - digitalt
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  15
  Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (4d) - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  Mars 2021
  09
  Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 40t - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  09
  Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap - online kurs
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  15
  Kurs A5.2 Prosessbasert styringssystem - klasserom eller online
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  18
  Kurs A3.4 Risikostyring - standarder og teknikker (1d) - online
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  22
  Kurs A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 (5t.)
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  23
  Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  April 2021
  07
  Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (digitalt) - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  19
  Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d) - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  21
  Kurs A5.3 Forbedring- og endringsledelse (3d) - digitalt
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  29
  Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 40t - med mulighet for sertifisering
  Kl. 00.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  29
  Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap - online kurs
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  Mai 2021
  03
  Kurs A5.1 Innføring i forbedringsledelse - klasserom eller online
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  10
  Kurs A5.2 Prosessbasert styringssystem - online
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  10
  Kurs A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 (5t)
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  11
  Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  19
  Kurs A3.4 Risikostyring - standarder og teknikker (1d) - online
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  26
  Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d) - med mulighet for sertifisering
  Kl. 09.00, Online eller klasserom Sandvika, Bærum
  Påmelding
  31
  Kvalitet og Risikodagene 2021, 31.mai-1.juni Fornebu
  Kl. 09.00, Quality Hotel Expo, Fornebu
  Påmelding

  Annonser

  © 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
  qrn.no