,

Risiko spørretime, tema sårbarhet /sårbarhetsanalyser

 • Spørretimen Risikotema SÅRBARHET - sårbarhetsanlayser
  16. februar 2022
  11:00 - 12:00

Risiko Spørretime

Vi takker for gode innspill til diskusjon.  Spørretimen vil fungerer som et webinar der vår fagressurs Ayse Nordal tar for seg diskusjons-spørsmålene med en generisk og –  som alltid – godt dokumentert tilnærming med gode eksempler.

Du vil finne at spørsmålene er kjente og relevante for alle som jobber med risikostyring. Inviter derfor med dine kollegaer for intern diskusjon, faglig påfyll og læring. Gruppepåmelding med hver fjerde deltaker gratis.

Sårbarhetsanalyse 

    Tid: onsdag 16. februar 2022 @ 11:00 

    Sted: Teams, lenke sendes påmeldte fortløpende

Vi har mottatt følgende spørsmål (fra AkerBP, Politiet og Trondheim kommune)

 • Har dere anbefalinger for sårbarhetsanalyse?
 • Hvilke verktøy er best for å identifisere og analysere sårbarheter? Om dere kan anbefale et par gode bøker om sårbarhetsanalyser?
 • Hvordan kan sårbarhet virke på sannsynlighet (jmf NS5814)? Burde det ikke heller være omvendt?
 • Ved arbeider med ROS opp mot sårbarhet kommer spm om rotårsaker Hvor “dypt” må/bør  man grave/gruble.  Ser en sammenheng med sårbarhet og rotårsaker. Dette gjelder ROS opp mot miljø og tekniske analyser.

Vi ser frem til å få belyst et omfattende tema. Spørsmålene og tema sårbarhet vil bli grundig diskutert og besvart av Ayse.

      AGENDA  

 1. Hva er sårbarhet?
 2. Hvordan kan vi gjennomføre sårbarhetsanalyse for en virksomhet?
 3. Sårbarhetsanalyser på IKT-området
 4. Sårbarhetsanalyse ifm. personvern
 5. Sårbarhetsanalyser på miljøområdet

Det gis referanser til kilder og eksempler

Vi gleder oss, vel møtt!

Du finner oversikt over tidligere tema og spørsmål her;  Arrangement>Spørretimen

 

Ayse Nordal, KRN Ambassadør og kursleder i risikostyring, vår fagressurs og leder spørretimen Risikostyring

les om Ayse her

 

——————-

Opplæringsbehov i Risikostyring?

I tillegg til vår omfattende kursportefølge tilbyr vi et helt nytt kurs,

– nå kan du selv velge blant

Metoder og teknikker for Risikovurderinger iht ISO 31010:2019

Ønsker du å lære mer om metoder og teknikker innen faget? Vi tilbyr nå en helt ny kursportefølge med modulbaserte kurs i risikostyring. Mer info og påmelding her

Bli gjerne med oss etter spørretimen om du har spørsmål om våre kurs i Risikostyring eller ta kontakt med Annlaug på  aa@qrn.no  for mer info

 

https://nfkr.no/wp-content/uploads/2017/03/thV5E4X8F9-240x300.jpg   Send dine spørsmål til info@qrn.no  eller ta direkte kontakt oss på  tlf. 67 80 89 50

K&R spørretime

Medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse. Våre fagressurser vil diskutere temaene som godt forberedte innlegg basert på forankring i både teori og praksis.

Derfor:

 • send dine spørsmål til oss
 • vi samler opp flere spørsmål
 • vi kaller dere inn til en times Teams møte med innlegg og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

Vi setter opp nye spørretimer ihht medlemmenes innspill og diskusjon. Følg med på vår arrangement kalender

 

———–

se tema for tidligere og kommede spørretimer K&R spørretime her -> (link)