Risiko roundtable Oslo, 28. mars 2019

Påmelding til Risiko roundtable i samarbeid med IIA – internrevisorforeningen
Tema for 31.jan Operasjonell risiko og 28.mars GDPR

 • Risiko Roundtable - erfarings-/kunnskapsdeling
  28 mars, 2019
  08:30 - 10:00

Telefon til arrangementet: +4767808950

Påmelding til Risiko roundtable i samarbeid med IIA – Internrevisorforeningen

Gjennomført:

 •  2018.09.18 tema ‘Kvalitet og risikostyring – snakker vi samme språk?’ – se omtale
  • fasilitator  Martin Stevens, Gjensidige
 •  2018.11.20 tema ‘Risikoappetitt – hva legger vi i dette begrepet? Hvordan fastsette den?’
  • fasilitator Petter Kapstad, Equinor
 • 2019.01.31 tema ‘Operasjonell risikostyring‘,
  • fasilitator Ole Martin Kjørstad, DNB

Neste samling: 

 • 2019.03.28 tema GDPR ‘Intensjonen med GDPR er oppsiden (godt personvern), men fokus er på det som kan gå galt … ‘
  •  fasilitator Ayse Nordal, Oslo Universitetsbygg / kursleder NFKR Academy

Info:

KUNNSKAPSDELING – ERFARINGSDELING GJENNOM ROUNDTABLE

 • Begrenset antall plasser
 • Kun for medlemmer
 • Bedriftsmedlemmer blir prioritert

Påmelding andre / venteliste; info@nfkr.no

Kunnskaps- og erfaringsdeling IIA nettverk Risiko    

  

foto: NFKR  – RISK Roundtable møte hos Gjensidige 18.sept 2018,  tema ‘Kvalitet og risikostyring – snakker vi samme språk?’

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Oslo, Oslo, Norway

Beskrivelse:

Oslo sentrum