Region Sør – Medlemsmøte Arendal tema Kvalitetssikring i kommunesektoren

Region Sør inviterer til medlemsmøte tema Kvalitetssikring i kommunesektoren, Arendal kultur- og rådhus tirsdag 17. oktober dagtid med foredrag fra Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet

  • Kvalitetssikring i kommunesektoren
    17 oktober, 2017
    15:00 - 17:30
Tema: Kvalitetssikring i kommunesektoren
Foredragsholder: Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet i Arendal Kommune
Region NFKR Sør har gleden av å invitere til åpent medlemsmøte/fagsamling, denne gangen i Arendal kultur- og rådhus i samarbeid med Arendal kommune.
Dato: Tirsdag 17. oktober kl 13.00 – 15.30
Møteform: Medlemsmøte – dagtid
Sted: Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus

   Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet)

forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet.

Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Vel møtt!

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning, samt ha mulighet for å invitere med gjester. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se “Bli medlem” på www.nfkr.no.
  Kristi Aastorp, Quality Manager Executive, Gard
 Ansvarlig for arrangementet for NFKR region Sør v/regionstyret

Lokasjon

Sted:   Bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus 

Deltakerliste