K&R Spørretime Kvalitet; tema “Innføring av et styringssystem iht ISO 9001”

Innføring av et styringssystem iht ISO 9001 (onsdag 10. mars 2021 kl 11:00)

Vi venter flere spørsmål; disse er mottatt
• Hva er nytten, og hvorfor sertifisere iht ISO 9001? Og hva kreves for å bli sertifisert?
• Vi har et svært ustrukturert styringssystem og ønsker gå til et strukturert – hvor skal vi starte?

  • Spørretimen Kvalitet tema Styringssystem iht ISO9001
    10 mars, 2021
    11:00 - 11:55

se øvrige tema og datoer for  K&R spørretime her -> (link)

 

Send dine spørsmål til info@qrn.no  eller ta direkte kontakt oss på  tlf. 67 80 89 50

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

 

Lokasjon

Sted: