Reprise Online fagsamling fra KRN Trøndelag; Kommunikasjon – hvor vanskelig kan det være?

KRN region Trøndelag inviterte den 12. november til online fagsamling tittel; Kommunikasjon – hvor vanskelig kan det være?
Vi sender nå denne i reprise (video opptak Teams) for de som mistet denne anledingen.

ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon.  Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

 • Fag- og nettverksamling Teams
  30 november, 2020
  13:00 - 14:00
Dato/tid:  Mandag 30.november  2020 kl 13:00 – 14:00
Sted:  Webmøte  – opptak
TEAMS link:  link sendes til påmeldte i forkant av møtet
Microsoft Teams meeting
Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

************
 

Tema: Kommunikasjon – hvor vanskelig kan det være?

ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon.  Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

På programmet står det to faglige foredrag, men i opptaket mister du de gode diskusjonene og innleggene fra medlemmene den siste halvtimen i etterkant av foredragene.
Agenda
 • Velkommen
  • v/Knut Iver Aastorp, styreleder KRN Trøndelag
 • Kommunikasjon i ISO-standardene for ledelsessystemer
  • v/Jørgen Breivik, revisjonsleder DNV GL
 • Samspillsfase prosjekt – kommunikasjon som suksessfaktor.
  • v/Mette Solberg, kvalitetsleder Prosjektstyring Midt AS

 

 

KRN region Trøndelag regionstyret v/styreleder Knut Iver Aastorp, Statnett SF.

 • Asta Ramberg, Skanska Norge
 • Jørgen Breivik, Breivik KHMS
 • Per Sørum, MainTech
 • Mette Solberg, Prosjektstyring Midt

KRN fagsamlinger og medlemsmøter er åpne for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger, og gjerne også ledelsen eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

 

Lokasjon

Sted: