Fagsamling opptak foredrag fra Oslo kommune, VAV og Statnett

KRN region Oslo inviterer til online fagsamling

 • Fag- og nettverksamling
  21 oktober, 2020
  09:00 - 10:00

Tema:

Håndtering av en pandemi

i selskaper med kritisk infrastruktur

 nyhet og omtale her

Dato/tid:  Onsdag 21. oktober 2020 – 
Sted:  Webmøte opptak av 2 stk foredrag Teams  
TEAMS link:  Teams/Skype link sendes til påmeldte i forkant av møtet


09:00-10:00   Fagsamling med 2 stk foredrag 

Hvordan takle en varslet men allikevel “utenkelig” krise

Pandemi var et varslet kritisk scenario fra Oslo Kommunes beredskapsplanverk med høy sannsynlighet og konsekvens og moderat usikkerhet. Varslet, men allikevel utenkelig. Inngripende og relativt strenge tiltak for å forhindre dødsfall, sykdom og fravær slik at kritiske funksjoner kunne opprettholdes gjennom en høyst usikker tid, ble resolutt iverksatt. Vi gikk ganske hardt ut, og tiltakene var som oftest ikke tidsbegrenset.

Hvordan ivareta vannleveransen, myriader av smitteverntiltak, bedriftens egenart & kultur samt utøve omsorg for egne ansatte og tredjepart, gjennom ledelse og kommunikasjon  -i et helt «nymalt mulighetsrom».

v/  Kjetil Bjørnsrud, kommunikasjonssjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

og Ellen Birkeland, HMS-sjef i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Hvordan ivareta informasjonssikkerhet i en samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer?

Klokka halv ti på kvelden tirsdag 10. mars fikk alle kontoransatte i Statnett en tekstmelding med beskjed om å etablere hjemmekontor: “Ved behov, hent PC og dra hjem. Unngå helst kollektivtrafikk.” Fra dette tidspunktet måtte fagavdelingen for informasjonssikkerhet håndtere andre utfordringer enn tidligere.

Statnetts Chief Information Security Officer (CISO) tar oss gjennom hvordan statsforetaket har forberedt seg på og løpende håndtert pandemisituasjonen, med en vinkling mot hvilke utfordringer dette innebærer for informasjonssikkerheten.

v/ Esben Gudbrandsen, direktør for informasjonssikkerhet i Statnett

Møtet er åpent for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!
Deltakerliste kommer her

Vel møtt!

Med hilsen

Regionstyre KRN region Oslo 

 • Rune Hernes Bjerke, Senior Advisor, Statnett SF 
 • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
 • Geir Sundland, DNB
 • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL
 • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
 • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 

 

 

Lokasjon

Sted: