NFKR kafé region Sør med tema LEAN i helse

NFKR region Sør inviterer til åpent, uformelt medlemsmøte og nettverksamling. Vi møtes som vanlig til et QA måltid kl 18:00-19:00 restaurant ‘Hos Naboen’ Kristiansand, og fortsetter med fagsamling i lokalene under fra kl 19:00 – 21:00
Påmelding nå – vel møtt!

  • Fagsamling restaurant 'Hos Naboen'
    23 januar, 2018
    20:00 - 22:00

NFKR region Sør inviterer til medlemsmøte og nettverksamling. For de som har anledning møtes vi til et QA måltid allerede kl 18:00-19:00 i restaurant ‘Hos Naboen’ Kristiansand, og fortsetter med åpen og uformell fagsamling tema LEAN i helse i lokalene under fra kl 19:00 – 21:00

les mer her

Lean Helse – Pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av pasientforløp

Helsesektoren er noe de fleste er opptatt av og vi leser ofte i media om at sykehusene har lange ventelister, lite ressurser og utfordringer relatert til pasientsikkerhet. Kan LEAN hjelpe ledere og helsepersonell i møte med disse utfordringene?

 

     Kvalitetssjef Morten Salvesen ved Sørlandet Sykehus innleder med å presentere hvordan spesialisthelsetjenesten i Norge jobber systematisk med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, og hvordan Sørlandet Sykehus jobber for å integrere pasientsikkerhet og LEAN i det daglige arbeidet.

Erfaringsutveksling
– Hvilke erfaringer har deltakerne med LEAN i egen virksomhet?
– Hvordan kan LEAN bli en del av det daglige arbeidet i avdelinger og enheter?
– Hvordan skal ledelsen jobbe med LEAN?

 

 

 

 

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Markens gate 19A, Kristiansand, 4611, Norway

Beskrivelse:

Deltakerliste