NFKR Trøndelag fagsamling hos 110-sentralen 26.09.2018 kl 13; tema Operativ beredskap

NFKR Region Trøndelag har gleden av å invitere til medlemsmøte hos 110-sentralen med innlegg fra bl.a. Midt-Norge 110-sentral IKS daglig leder, beredskapsleder hos Fylkesmannen, kvalitet- og sikkerhetssjef SINTEF Energi m.fl

 • Fagsamling / medlemsmøte NFKR fagsamling Trondheim
  26 september, 2018
  13:00 - 16:00

Har du problemer med pålogging, meld deg på direkte til  info@nfkr.no

 

Velkommen til fagsamling og bedriftsbesøk hos 110-sentralen Trondheim,  26. september kl 13:00 – se nyhet her …  

Setter av denne ettermiddagen for faglig nettverksbygging og påfyll.

Er din bedrift beredt hvis det smeller?

Bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Hør hvordan fylket jobber med beredskap. Få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i din bedrift.

Velkommen til en spennende fagsamling!

 Operativt beredskap – nyhet her

Agenda:

 • Hva skjer når alarmen går? Se hvordan beredskapsarbeidet organiseres på innsiden
  • Innlegg og omvisning fra 110-sentralen ved Arvid Vollum – Daglig leder Midt-Norge 110-sentral IKS.
 • Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Trøndelag
  • Innlegg fra Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen: Et spennende tema rundt beredskap, der vi får høre om både den nylig gjennomført ROS-analyse for fylket samt Natoøvelsen Trident Juncture 2018
 • Fokus på operativt beredskapsarbeid
  • Innlegg fra Grete Aastorp, Kvalitets- og sikkerhetssjef for SINTEF Energi AS

 

Praktisk info:

 • Møtet varer til ca kl 16:00
 • Adresse: Sluppenvegen 20, 7037 Trondheim
 • Gode kollektivforbindelser (holdeplass Kroppanbrua)
 • Mulighet for parkering ved 110-sentralen

Fri deltakelse, som medlem er du velkommen til å invitere med kollega fra ditt nettverk.

Alle som er opptatt av forbedringsarbeid, både dine ledere, mellomledere og medarbeidere er velkommen til å delta.

Vel møtt!

NFKR Trøndelag v/ regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen, Tom E. Berland, Kjetil Gjøen, Knut Iver Aastorp , Karin E. Larsen, Ingunn Dåvøy og Jørgen Breivik 

 

Lokasjon

Sted:  

Deltakerliste