• Medlemsmøte HVL Bergen 25.04.17 kl 16, tema Fra papir til prosess - Kruse Smith
    25 april, 2017
    18:00 - 20:00

Tirsdag 25. april 2017, kl 16:00 – 18:00
Lokale: Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Temaer for åpen erfaringsdeling;
· Mange ønsker en prosessorientering – men mange sliter med å få det til i praksis – hvorfor?
· Hvordan styre prosesser – fins det konflikter mellom mål i linjen og prosesser som går på tvers i verdikjeden?
· Hvordan bruke prosesser til å koble ulike styringsområder som risiko, kvalitet og økonomi til helhetlig virksomhetsstyring?
· Hvilke utfordringer har vi etterkant av en endringsprosess?

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Bergen, Hordaland, Norway