Fagsamling; Kvalitetsledelse i en pandemi

Effektive rutiner og kvalitetskontroll på lab’en også i en pandemi

Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte.
En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver. Samtidig var det viktig å sørge for at alt arbeid ble utført med god kvalitetskontroll og effektive rutiner. Kvalitetskoordinator på AMM har hatt en viktig rolle for å opprettholde god kvalitet på leveranser i en hektisk pandemi.

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, alle er velkomne!
Påmelding her

 • Fag- og nettverksamling Teams
  16 juni, 2021
  13:00 - 14:00

 nyhet og omtal – se Nyheter/blogg

Dato/tid:  Onsdag 16. juni 2020 kl 13:00 
Sted:  Webmøte 
TEAMS link:  link sendes til påmeldte i forkant av møtet, samt her; 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 ————————

Tema: Kvalitetsledelse i en pandemi

Hjertelig velkommen til Webinar rundt temaet “kvalitetsledelse i en pandemi med foredrag fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim

På programmet står det ett faglige foredrag, og i etterkant er det satt av tid for spørsmål til foredragsholder og KRN Trøndelag.Agenda

 • Velkommen
  • v/Knut Iver Aastorp, styreleder KRN Trøndelag
 • Kvalitetsledelse i en pandemi – betraktninger fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi sin kvalitetskoordinator
  • v/Vibeke Lystad
 • Spørsmål til foredragsholder

Vel møtt!


 

KRN region Trøndelag regionstyret v/styreleder Knut Iver Aastorp, Statnett SF.

 • Asta Ramberg, Spordrift Prosjekt AS
 • Jørgen Breivik, Breivik KHMS
 • Per Sørum, MainTech
 • Mette Solberg, Prosjektstyring Midt  – ansvarlig for møtet

KRN fagsamlinger og medlemsmøter er åpne for alle, og som medlem vil du ha anledning til å invitere med kolleger, og gjerne også ledelsen eller andre personer i ditt nettverk som kan ha interesse å delta!

 

Lokasjon

Sted: