Kurs A4.1 Miljøledelse iht ISO 14001:2015 (1d)

1 dags fagdag – oppdateringsdag
Kurset gir oversikt over innholdet i miljøstandarden ISO 14001: 2015 med vekt på forståelse av hensikten med kravene. Du får basis for å iverksette, holde vedlike eller forbedre et styringssystem basert på  standarden.

Detaljer Pris Ant.
KRN bedriftsmedlemvis detaljer + kr 3.800 (NOK)  
KRN personlig medlemsskapvis detaljer + kr 4.300 (NOK)  
Standardprisvis detaljer + kr 4.800 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A4.1 Miljøledelse iht ISO 14001:2015
    31 august, 2020
    09:00 - 16:00

1 dags fagkurs

A4.1 Miljøledelse, ISO 14001:2015

Kurset godkjennes som oppdateringsdag i forbindelse med resertifisering – se tabell resertifisering

Intro: 

Kurset vil gi deg en innføring og oversikt over de siste endringene i krav til ledelsessystemer for miljø i ISO 14001:2015.

Få raskt oversikt over essensen av miljøstandarden ISO 14001:2015. Du vi få innføring i hovedelementene/kravene i standarden. Det legges vekt på logikken i kravene slik at du ser hvordan alt henger sammen i en helhet som blir styringssystemet. I undervisningen legges det vekt på å ta innholdet ned på et praktisk nivå slik at du kan ta med noen verktøy tilbake til egen organisasjon for å etablere eller sikre samsvar med standardens krav. Kurset varer bare 1 dag og gir deg overblikket du trenger. Her får du også en oversikt over endringene fra den gamle versjonen av ISO 14001.

Hvorfor gå kurset hos KRN

Vi i KRN er levende engasjert i kvalitets- og risikofagene, som er et fagområde der også miljøstandarden faller inn under. Vi legger vekt på engasjerende og kompetente forelesere med bred erfaring fra næringslivet, private og offentlige organisasjoner. I tillegg legges det til rette for engasjement og muligheter for erfaringsdeling fra kursdeltagere. Deling av kunnskap og erfaring på tvers av bransjer og organisasjoner er vårt mål.

Vi legger vekt på forståelse av standardens intensjoner og krav.

Mål for kurset

Å gi en god oversikt over innholdet i miljøstandarden ISO 14001: 2015 med vekt på forståelse av hensikten med kravene. Du vil ha en basis for å iverksette, holde vedlike eller forbedre et styringssystem basert på  standarden.

Kurset er egnet for

  • Virksomheter som har som mål å bli sertifisert/opprettholde sertifisering i henhold til 14001:2015
  • Miljøkoordinatorer, som skal implementere eller forbedre miljøstyringssystem
  • Leder som benytter seg av miljøkoordinatorer, for å forstå hvilke oppgaver de har og hvordan det berører deg som leder
  • For deg som vil ha mer innsikt i andre ledelsessystemer enn f.eks. ISO 9001 og se paralleller
  • For deg som trenger en oppdateringsdag

Behov for forkunnskap

Det er ingen formelle krav til forkunnskap for å delta på kurset. For best mulig utbytte av kurset anbefales det å ha lest gjennom standarden i forkant. Har du kjennskap til andre ledelsesstandarder vil det også være til hjelp.

Priser

Kursavgift 4.800 NOK med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  Kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no

*) Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: +47 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum

Deltakerliste