Kurs A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt? – oppdateringsdag

Godkjent oppdateringsdag for resertifisering Risk Manager. Bli kjent med endringene i revidert standard for risikoledelse.
Med kravene om risikobasert tilnærming i styringssystem standardene blir det viktigere å forstå risiko for å tilfredsstille kravene i bedriftens ISO sertifisering.
Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Detaljer Pris Ant.
NFKR bedriftsmedlem 1d kursvis detaljer + kr 3.500 (NOK)  
NFKR personlig medlem 1d kursvis detaljer + kr 3.950 (NOK)  
Ikke-medlem 1d kursvis detaljer + kr 4.650 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?
    8 oktober, 2018
    09:00 - 16:00

ISO 31000:2018 er lansert – bli kjent med endringene!

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifiserte Risk Managers iht ISO 31000

1 dags fagdag 

For mer informasjon om kurset, se kurssiden:   A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?

Intro: ISO 31000:2018 ble lansert  i februar.

Krav til forhåndskunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Priser: Kursavgift 4.650 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

 

 

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo