• Kurs: A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?
    19 mars, 2018
    09:00 - 16:00

ISO 31000:2018  foreligger – bli kjent med endringene !

A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifiserte Risk Managers iht ISO 31000

1 dags fagdag

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?

Intro: ISO 31000:2018 ble lansert i februar.  Dette er din anledning til å bli kjent med fremtidens modell for risikostyring.

Krav til forhåndskunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Priser: Kursavgift 4.650 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

Agenda – ny ISO 31000:2018 Risikoledelse 1d

Har du spørsmål – kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo