Kurs A3.4b ISO 31000 Risk Management – Oppdateringsdag

Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko, også med krav iht GDPR

  • Kurs: A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?
    18 september, 2019
    09:00 - 16:00

Telefon til arrangementet: +4767808950

ISO 31000:2018 – bli kjent med endringene!

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifiserte Risk Managers iht ISO 31000

1 dags fagdag 

For mer informasjon om kurset, se kurssiden:   A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?

Intro: ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko. Det gis informasjon om endringer i standarden sammenligent med tidligere versjoner og sammenheng mellom ISO 31000:2018 og ISO 9001:2015. Også med krav iht GDPR

Godkjent oppdateringsdag resertifisering risikoleder – Risk Manager

Krav til forhåndskunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Priser: Standard kurspris NOK 4.800 med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

 

 

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: +47 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum