Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

1 search result for:

1

Kurs A3.4 Risikostyring – standarder og teknikker (1d) – online

ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR. Se agenda