Kurs A3.4 Risikostyring – standarder og teknikker (1d) – online

ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR. Se agenda

  • Kurs: A3.4 Risk Management oppdateringsdag
    29 oktober, 2020
    09:00 - 15:00

Telefon til arrangementet: +4767808950

Oppdateringsdag – nettkurs 

Bli kjent med endringene i ISO 31000:2018 og oppdater deg på teknikker og andre relevante standarder

 

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifiserte Risk Managers iht ISO 31000

1 dags fagdag, du velger selv om du du velger å delta i våre lokaler

For mer informasjon om kurset, se  link til kurssiden >> A3.4 Risk Management – standarder og teknikker

Intro: ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR. Se agenda under

Godkjent oppdateringsdag for resertifisering risikoleder – Risk Manager

Krav til forhåndskunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Priser: Standard kurspris NOK 4.800 med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For klasserom deltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

Kontakt:  KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

 

 

 

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950