Kurs A3.4 Risikostyring – standarder og teknikker (1d) – nettkurs

ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR. Se agenda

  • Kurs: A3.4 Risk Management oppdateringsdag
    18 september, 2020
    08:30 - 15:00

Telefon til arrangementet: +4767808950

Oppdateringsdag

Bli kjent med endringene i ISO 31000:2018 og oppdater deg på teknikker og andre relevante standarder

Kurset er godkjent som oppdateringsdag for sertifiserte Risk Managers iht ISO 31000

1 dags fagdag, der du gjerne må delta online/webinar 

For mer informasjon om kurset, omtale og betingelser, se kurssiden >> A3.4 Risk Management – standarder og teknikker

Intro: ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR. Se agenda under

Godkjent oppdateringsdag for resertifisering risikoleder – Risk Manager

Krav til forhåndskunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper til dette kurset, men det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

Priser: Standard kurspris NOK 4.800 med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig.

Covid’19:  Deltakere i klasseromsundervisning kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

Kontakt:  KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

 

 

 

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950