Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 3+2 dager

Øk din kunnskap om ISO 31000:2009 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager.
Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Godkjent pensum for EOQ Risk Manager personellsertifisering

  • A3.3 Risikoledelse del1 (Risk Manager) dag 1-3
    21 januar, 2019 - 23 januar, 2019
    09:30 - 17:30
  • A3.3 Risikoledelse del2 (Risk Manager) dag 4-5 inkl eksamen
    28 januar, 2019 - 29 januar, 2019
    09:30 - 17:00

påmeldingsproblemer eller spørsmål?  ta kontakt med aa@nfkr.no for info

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen og bli EOQ risikoleder 

A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

5 dagers kurs i risikoledelse – nå også modulbasert der du selv velger fremdrift

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

Intro: Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring. Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Kurset er oppdatert i henhold til revidert standard ISO 31000:2018 og inkluderer også tema som GDPR og trender.

Krav til forhåndskunnskaper: Det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til risikoledere – se personellsertifisering

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.  EOQ Sertifiseringseksamen iht. akkrediterte krav

Priser: Standard kurspris NOK 18.000 med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: +47 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum