Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 3+2 dager

Øk din kunnskap om ISO 31000:2009 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager.
Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Godkjent pensum for EOQ Risk Manager personellsertifisering

Detaljer Pris Ant.
NFKR bedriftsmedlemvis detaljer + kr 13.150 (NOK)  
NFKR personlig medlemsskapvis detaljer + kr 14.850 (NOK)  
Ikke-medlemvis detaljer + kr 17.500 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • A3.3 Risikoledelse del1 (Risk Manager) dag 1-3
    15 oktober, 2018 - 17 oktober, 2018
    09:00 - 16:00
  • A3.3 Risikoledelse del2 (Risk Manager) dag 4-5 inkl eksamen
    24 oktober, 2018 - 25 oktober, 2018
    08:30 - 14:00

Påmelding først etter 10. august – ta kontakt med aa@nfkr.no for info

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen og bli EOQ risikoleder 

A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

5 dagers kurs i risikoledelse – nå også modulbasert der du selv velger fremdrift

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

Intro: Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring. Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Kurset er oppdatert i henhold til revidert standard ISO 31000:2018

Krav til forhåndskunnskaper: Det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til risikoledere – se personellsertifisering

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.  EOQ Sertifiseringseksamen iht. akkrediterte krav

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo