Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) – kurs med mulighet for sertifisering

Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager.
Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Godkjent pensum for EOQ Risk Manager personellsertifisering

  • A3.3 Risikoledelse del1 - online /oppmøte 9. sept
    9 september, 2020
    09:00 - 14:00
  • A3.3 Risikoledelse del 2 - klasserom og/eller online 14.-17.sept
    14 september, 2020 - 17 september, 2020
    09:00 - 13:00

påmeldingsproblemer eller spørsmål?  ta kontakt med aa@qrn.no

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen og bli EOQ risikoleder 

A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

Vi har utvidet fra 4 til 5 dagers kurs for tilpasset online deltakelse – nå også modulbasert der du selv velger fremdrift 

For mer informasjon om kurset, følg link til oversikt kursomtale her >>  A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

Intro: Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager. Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget. Vi gjennomgår gjeldende/ relevante lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk (inkl COSO). Analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge, trender og GDPR. Kurset gir deg forståelse og verktøy som er nødvendige for å utøve og mestre rollen som risikoleder i små og store organisasjoner.

Krav til forhåndskunnskaper: Det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere.

For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til risikoledere – se personsertifisering

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.  EOQ Sertifiseringseksamen iht. akkrediterte krav

Priser: Standard kurspris NOK 18.000 med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig.

Klasseromsundervisning (begrenset antall iht Covid’19); For deltakere i klasserom kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Kontakt:  KRN administrasjon ved Annlaug Astad – epost info@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken for oversikt her>>  Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950