Kurs A2.3b Revisjon/tilsyn iht ISO 19011 (2d)

Kurs for revisorer og revisjonsledere ihht ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, med prinsippene for revisjon/tilsyn, prosesser og metoder. Gir økt trygghet i din rolle som revisor, interne og eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner/tilsyn.

Detaljer Pris Ant.
KRN bedriftsmedlemvis detaljer + kr 7.700 (NOK)  
KRN personlig medlemvis detaljer + kr 8.650 (NOK)  
Ikke-medlem - standard prisvis detaljer + kr 9.600 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor) del 2
    1 juni, 2022 - 2 juni, 2022
    09:00 - 16:30

Kurs for kvalitetsrevisjon og tilsyn etter  ISO 19011:2018 

Deltakelse både online- og klasseroms undervisning, valget er ditt

For mer informasjon om kurset, se kurssiden >> A2.3 Revisjonsledelse (Auditor) – del 2

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset vil det være en fordel at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring, også iht ISO 9001

Priser: Standard kursavgift  NOK 9.600 NOK med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig.

Gratis forkurs; tilgang til E-kurs nr 1 i Kvalitetsskolen  “Kvalitet- oversikt og innsikt” termer og begreper (verdi NOK 3.500).

———-

For deltakelse klasseromskurs tilkommer dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Personell sertifisering kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA)

Ønsker du sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ kreves i tillegg  2 dager med revisjon i henhold til kravene i Kvalitetstandarden ISO 9001, dvs del 1 av dette kurset (fullt kurs). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart. Se krav til sertifisering.

Kontakt: For spørsmål, kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no – tlf. 67 80 89 50

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken til oversikt >>  Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950