Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) – med mulighet for sertifiseringseksamen

Kurs for reisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor enten du utfører interne eller eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.
Kurset gir mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen som EOQ Quality Auditor / Lead Auditor på kursets siste dag.

  • Kurs: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)
    29 oktober, 2018 - 2 november, 2018
    09:00 - 16:30

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011. 

5 dagers kurs i revisjonsledelse QA/QLA med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen  

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) 

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Personell sertifisering; 

Sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ. Kursdeltakere med tilstrekkelig forkunnskaper vil kunne oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart.  Se  krav til sertifisering  Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.

Kontakt: For spørsmål, kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

NFKR lokaler Sandvika, Oslo