Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d)

Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.
Kurset gjennomføres valgfritt en uke eller i moduler 2+3 dager og gir mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen som EOQ Quality Auditor / Lead Auditor på kursets siste dag.

Detaljer Pris Ant.
NFKR bedriftsmedlemvis detaljer + kr 13.160 (NOK)  
NFKR personlig medlemvis detaljer + kr 14.850 (NOK)  
Ikke-medlemvis detaljer + kr 17.500 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)
    27 august, 2018 - 31 august, 2018
    09:00 - 16:30

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen for EOQ kvalitetsrevisor/-revisjonsleder 

5 dagers kurs i revisjonsledelse QA/QLA

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) 

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011 *).

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

 

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.

For å oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor – Lead Auditor) se  krav til sertifisering  – inklusive EOQ’s krav til  kvalitetsleder sertifikat.

Kontakt: For spørsmål, kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo