Kurs A2.3 Revisjonsledelse (QA/QLA) (5d el. 2+3d)

Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer. Kurset kan du ta både som ukes-kurs og som moduler med oppstart her for de 2 første dagene.

  • Kurs: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)
    22 januar, 2018 - 26 januar, 2018
    08:30 - 16:30

 

 

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen og bli EOQ kvalitetsrevisor/-revisjonsleder 

5 dagers kurs i revisjonsledelse,

kurset kan også gjennomføres i moduler (2+3 dager)– vennligst benytt kommentarfeltet ved påmelding eller ta kontakt med aa@nfkr.no

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.*)For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til revisjonsledere kreves det at du er sertifisert kvalitetsleder.

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. Kurset vil bli holdt på Thon hotel Oslofjord, Sandvika (5 min fra våre lokaler)  overnatting iht avtale med hotellet får du oppgitt sammen med booking-referansen i velkomstmeldingen fra oss. For samtlige deltakere kommer det i tillegg hotellets dagpakke for lokalleie og bevertning.

**) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag. Sertifiseringseksamen iht. samsvarskrav EOQ

 

Kontakt:  Kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Adresse:
Sandviksveien 184, Sandvika, 1337

Beskrivelse:
Sandviksveien 184, 1337 Sandvika Tlf: +47 67 55 66 00