Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (4d) – med mulighet for sertifisering

Kurs for revisorer og revisjonsledere ith ISO 9001 og ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, med prinsippene for revisjon, prosesser og metoder. Gir økt trygghet i din rolle som revisor, interne og eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.

Detaljer Pris Ant.
KRN bedriftsmedlemvis detaljer + kr 14.400 (NOK)  
KRN personlig medlemvis detaljer + kr 16.200 (NOK)  
Ikke-medlem - standard prisvis detaljer + kr 18.000 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)
    15 februar, 2021 - 18 februar, 2021
    09:00 - 16:00

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011 

4 dag kurs i revisjonsledelse QA/QLA med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen

Covid’19 ;  vi forholder oss til reise og oppmøte-restriksjoner, og tilbyr deltakelse både online- og klasseroms undervisning

For mer informasjon om kurset, se kurssiden >> A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Oppdatert kurs iht revidert veileder ISO 19011:2018. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.

Priser: Standard kursavgift  NOK 18.000 NOK med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig.

Covid’19: For deltakelse klasseromskurs tilkommer dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Personell sertifisering; 

Sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ. Kursdeltakere med tilstrekkelig forkunnskaper vil kunne oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart.  Se  krav til sertifisering.

Kontakt: For spørsmål, kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken til oversikt >>  Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950