Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (4d.) – med mulighet for sertifisering

Kurs for revisorer og revisjonsledere ith ISO 9001 og ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, med prinsippene for revisjon/tilsyn, prosesser og metoder. Gir økt trygghet i din rolle som revisor, interne og eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner/tilsyn.

Detaljer Pris Ant.
KRN bedriftsmedlemvis detaljer + kr 14.800 (NOK)  
KRN personlig medlemvis detaljer + kr 16.650 (NOK)  
Ikke-medlem - standard prisvis detaljer + kr 18.500 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor/Lead Auditor) 4d
    31 januar, 2022 - 3 februar, 2022
    09:00 - 16:30

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011 

4 dag kurs i revisjonsledelse QA/QLA med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen

Digital- og/eller klasseroms deltakelse – valget er ditt.

For mer informasjon om kurset, se kurssiden >> A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Oppdatert kurs iht revidert veileder ISO 19011:2018. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.

Priser: Standard kursavgift  NOK 18.500 med 20% rabatt for bedriftsmedlem og 10% rabatt for personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig, se priser her

Forkurs e-kurs;  Kvalitetsskolen kurs ‘Kvalitet – oversikt og innsikt’  inkludert i prisen, tilgang ett helt år (verdi 3.500).

For deltakelse klasseromskurs tilkommer dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. – se Norsk Sertifisering.

Personell sertifisering; 

Sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ. Kursdeltakere med tilstrekkelig forkunnskaper vil kunne oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart.  Se  krav til sertifisering.

Kontakt: For spørsmål, kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken til oversikt >>  Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950