,

Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d) – med mulighet for sertifisering

  • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor/Lead Auditor) del 1
    23. august 2021 - 24. august 2021
    09:00 - 16:30
  • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor/Lead Auditor), del 2
    26. august 2021 - 27. august 2021
    09:00 - 16:30

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011 

4 dag kurs i revisjonsledelse QA/QLA med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen

Covid’19 ;  vi forholder oss til reise og oppmøte-restriksjoner, og tilbyr deltakelse både online- og klasseroms undervisning

For mer informasjon om kurset, se kurssiden >> A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Oppdatert kurs iht revidert veileder ISO 19011:2018. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.

Priser: Standard kursavgift  NOK 18.000 med 20% rabatt for bedriftsmedlem og 10% rabatt for personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig, se priser her     Forkurs e-kurs Kvalitetsskolen kurs1 inkludert, tilgang ett helt år (verdi 3500).

 

Covid’19: For deltakelse klasseromskurs tilkommer dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Personell sertifisering; 

Sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ. Kursdeltakere med tilstrekkelig forkunnskaper vil kunne oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart.  Se  krav til sertifisering.

Kontakt: For spørsmål, kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken til oversikt >>  Medlemsbedrifter

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950

Venue Website: