Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) –

Kurs for revisorer og revisjonsledere ith ISO 9001 og ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, med prinsippene for revisjon, prosesser og metoder. Gir økt trygghet i din rolle som revisor, interne og eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.
SE NYTT KURS SATT OPP 23.-26. mars!

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Kurs: A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)
    2 mars, 2020 - 6 mars, 2020
    09:00 - 16:30

        NESTE MULIGHET; 23.-26. MARS og 11.-15. MAI

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter ISO 9001 og ISO 19011 

5 dag kurs i revisjonsledelse QA/QLA med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen 

For mer informasjon om kurset, se kurssiden >> A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor)  –   nytt kurs satt opp 23.-26. mars

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer. Kurset tar for seg prinsippene for revisjon samt prosesser og metoder, og vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner. Oppdatert kurs iht revidert veileder ISO 19011:2018. Når du har gjennomført dette kurset vil du være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner. Du vil også ha opparbeidet deg kunnskap i forhold til å identifisere avvik fra ISO 9001:2015 i virksomheters styringssystemer.

Forhåndskunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011.

Priser: Standard kursavgift  NOK 18.000NOK med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Personell sertifisering; 

Sertifisering innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ. Kursdeltakere med tilstrekkelig forkunnskaper vil kunne oppnå sertifisering som kvalitetsrevisor/revisjonsleder (Auditor (QA) – Lead Auditor (QLA). Sertifisering gjennomføres av en uavhengig tredjepart.  Se  krav til sertifisering.  Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag.

Kontakt: For spørsmål, kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Følg linken til oversikt >>  Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: +47 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum