Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne, 2d.

kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner.

  • Kurs: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)
    19 mars, 2018 - 20 mars, 2018
    09:00 - 16:00

2 dagers grunnkurs

Interne eller eksterne revisjoner iht. ISO 19011

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)

Intro: Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.

Priser: Kursavgift 9.100 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  Kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo