Kurs A2.2 Revisjon, interne/eksterne revisjoner iht ISO 19011 (2d)

Revisjon grunnkurs 8.-9.januar 2018
Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

  • Kurs: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)
    8 januar, 2018 - 9 januar, 2018
    08:30 - 16:00

2 dagers grunnkurs

Interne eller eksterne revisjoner iht. ISO 19011

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)

Intro: Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.

Priser: Kursavgift 9.100 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt: For spørsmål kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

NFKR lokaler Sandvika, Oslo