Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) (2d)

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018 , kombinasjon av undervisning og gruppearbeid.

Detaljer Pris Ant.
A2.2 revision - KRN bedriftsmedlem 20%vis detaljer + kr 7.700 (NOK)  
A2.2 revison - KRN personlig medlemsskap -10%vis detaljer + kr 8.650 (NOK)  
A2.2 revisjon fullpris, ikke-medlemvis detaljer + kr 9.600 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • A2.2 Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011
    22 mars, 2022 - 23 mars, 2022
    09:00 - 16:30

2 dagers kurs systemrevisjon – online eller klasseromsdeltakelse

Interne eller eksterne revisjoner iht. ISO 19011:2018

For mer informasjon om kurset, se link til kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor basics)

Intro:  Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011 med endringene i 2018 versjonen med kombinasjon av undervisning og gruppearbeid. Revisjonsprosessen kan også fint benyttes til revisjon av andre styringsstandarder som ISO 14001, OHSAS 18001 og internkontrollforskriften.

Du vil lære hvordan du skal planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte og egner ser for personer som skal lede og bidra på interne revisjoner, personer som skal utføre eksterne eller tredjepartsrevisjoner og personer med ansvar for kvalitet i virksomheter.

Kursdagene vil være med å kvalifisere deg for kvalitetsleder-, risikoleder- og revisjonslederkurs med sertifisering.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset er det en fordel at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.  Se e-læring eller A1.1. ISO 9001 som forkurs i kvalitet til halv pris i kombinasjon

Kurspris / Dagpakke: Kursavgift 2 dagers kurs 9.600 NOK med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. Anbefalt kombinert med kurs A1.2 innføring/oppfrisking kvalitet til spesialpris

For de som ønsker klasserom deltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt: Kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad på epost aa@qrn.no eller tlf  +47 67808950

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950