Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic)

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Hvordan planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte. Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesning og gruppearbeid.
For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.

Detaljer Pris Ant.
NFKR bedriftsmedlemvis detaljer + kr 6.900 (NOK)  
NFKR personlig medlemsskapvis detaljer + kr 7.700 (NOK)  
Ikke-medlemvis detaljer + kr 9.100 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)
    11 september, 2018 - 12 september, 2018
    09:00 - 16:00

2 dagers grunnkurs

Interne eller eksterne revisjoner iht. ISO 19011

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)

Intro: Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.

Priser: Kursavgift 9.100 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  Kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo