Kurs A1.4b Oppdatering i ISO 9001:2015 og ISO 14001 for kvalitet-, revisjon- og miljøledere (1d)

Oppdateringskurset ivaretar de sentrale prinsippene og kravene innen kvalitets- og miljøledelse iht de relevante standardene/integrerte styringssystemer
1 dags fagdag –
Kurset er godkjent som oppdateringsdag i forbindelse med resertifisering i kvalitetsledelse (QM/QSM) , miljøledelse (EM)og revisjonsledelse (QA/QLA)

  • Kurs: A1.4b Oppdateringsdag ISO 9001:2015 og ISO 14001
    12 november, 2018
    09:00

1 dags fagdag

A1.4b Oppdateringsdag ISO 9001:2015 og ISO 14001

Kurset er godkjent som oppdateringsdag i forbindelse med resertifisering i kvalitetsledelse (QM/QSM), miljøledelse (EM) og revisjonsledelse (QA/QLA)

Intro: 

Dette kurset er godkjent som oppdateringsdag i forbindelse med resertifisering i kvalitetsledelse (QM), revisjonsledelse (QA/QLA) og miljøledelse (EM).Dette kurset vil gi deg en oversikt over de siste endringene i krav til ledelsessystemer for kvalitet i ISO 9001:2015 og for miljø i ISO 14001:2015.

Du vil få oversikt over hva som er nytt i disse standardene og hvorfor endringene er viktige. Hensikten med endringene vil bli forklart og metoder for effektiv implementasjon i eksisterende styringssystem vil bli presentert. Det vil bli lagt vekt på metoder for å kommunisere endringene til ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Kurset egner seg for virksomheter som har som mål å opprettholde sertifisering i henhold til ISO 9001:2015 eller 14001:2015 i årene fremover.

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A1.4b Oppdateringsdag ISO 9001:2015 og ISO 14001

Til dette kurset kreves følgende forkunnskaper: Dette kurset tar for seg standarden som helhet, med spesielt fokus på endringene som kom høsten 2015. Forkunnskap er ikke nødvendig. Kjennskap til kravene i standardene vil være en fordel.

Priser: Kursavgift 4.650 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:  Kontakt NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

NFKR lokaler Sandvika, Oslo