Kurs: A1.4a Oppdateringskurs ISO 9001:2015 inkludert integrerte styringssystemer og LEAN

Dette kurset vil gi deg en generell oversikt over formålet med ISO 9001:2015 og fokuserer spesielt på endringene som ble introdusert i standarden høsten 2015. Vi vil også se nærmere på fenomenet integrerte ledelse systemer og hvordan ISO 9001 kan kombineres med standarder som ISO 14001 for miljøstyring og ISO 45001 for styring av helse og sikkerhet. Ingen krav til forkunnskaper. Godkjent som oppdateringsdag for resertifisering QM – QA/QLA.

  • Kurs: A1.4a Oppdateringskurs ISO 9001:2015 inkludert integrerte styringssystemer og LEAN
    8 mai, 2018
    09:00 - 16:00

Kurset er godkjent som oppdateringsdag i forbindelse med resertifisering i kvalitetsledelse (QM/QSM) og revisjonsledelse (QA/QLA)

Oppdateringskurset inkluderer ISO 9001:2015, integrerte styringssyst & LEAN

1 dags fagdag

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A1.4a Oppdateringskurs ISO 9001:2015 inkludert integrerte styringssystemer og LEAN

 

Intro: Dette kurset vil gi deg en generell oversikt over formålet med ISO 9001:2015 og fokuserer spesielt på endringene som ble introdusert i standarden høsten 2015. Vi vil også se nærmere på fenomenet integrerte ledelse systemer og hvordan ISO 9001 kan kombineres med standarder som ISO 14001 for miljøstyring og ISO 45001 for styring av helse og sikkerhet.

Til dette kurset kreves følgende forkunnskaper: Dette kurset tar for seg standarden som helhet, med spesielt fokus på endringene som kom høsten 2015. Forkunnskap er ikke nødvendig. Kjennskap til kravene i ISO 9001 vil være en fordel.

Priser: Kursavgift 4.650 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

 

Kontakt:   NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo