Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5d), med mulighet for sertifisering

Forkortet kurs i kvalitetsledelse, der pensum og krav til akkreditert personellsertifisering EOQ Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM) er ivaretatt.
I tillegg tilbys påbygging med prosjektoppgave og to ekstra kursdager for sertifseringseksamen, tilrettelagt for deg med tidligere praksis og kurs innen fagfeltet.

Detaljer Pris Ant.
KRN bedriftsmedlem -20% rabattvis detaljer + kr 15.800 (NOK)  
KRN personlig medlemsskap -10% rabattvis detaljer + kr 17.800 (NOK)  
Ikke-medlem - fullprisvis detaljer + kr 19.750 (NOK)  
Påbygging m/prosjektoppg. - for sertifisering (pris iht omfang prosjektoppgave 2-8 dgr)vis detaljer + kr 5.800 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kvalitetsledelse 5d.
    7 februar, 2022 - 11 februar, 2022
    09:00 - 16:00

Telefon til arrangementet: 67808950

A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager) 

5 dagers kurs – digital løsning / fortrinnsvis kombindert m klasserom

  • mulighet til sertifisering til Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM)
  • påbygging prosjektoppgave 

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelse systemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011 revisjonsstandarden. Kurset baserer seg på pensum for sertifiserte kvalitetsledere.

E-læring  Kvalitetsskolen.no   våre nettbaserte kurs i kvalitetsledelse som innfrir krav til grunnkurs (3 dgr). Vi har valgt å tilby kurs 1: Kvalitet – oversikt og innsikt  inkludert i prisen (verdi 3500),.

Deltakere som ønsker å ta sertifiseringseksamen: KRN tilbyr forkortet kurs 5 dager (dette kurset) + påbyggingsmulighet m/ prosjektoppgave. Dette vil gi totalt antall kurstimer 120t. godkjent for sertifisering i tillegg til krav om grunnleggende kunnskap. Prosjektoppgave utføres fortrinnsvis i egen bedrift, se krav til forhåndskunnskap og kursdager, se kvalifikasjonskrav for sertifisering av kvalitetsleder  (link).

Priser:  Standard kurspris 5 dagers kurs NOK 19.750, med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap.

For klasseromsdeltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

**) For de som ønsker å ta sertifiseringseksamen kommer avgifter knyttet til påbyggingskurs/prosjektoppgave, eksamensavgift og sertifikat i tillegg.

Se mer på kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager).

 

Kontakt: KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no,  tlf +47 67 80 89 50.

Vi veileder gjerne.

*) Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950