,

Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5d), med mulighet for sertifisering

Telefon til arrangementet: 67808950

  • Del1: Kvalitetsledelse 2d, inkl e-læring forkurs
    7. april 2021 - 8. april 2021
    09:00 - 16:00
  • Del2: Kvalitetsledelse (QM)
    13. april 2021 - 15. april 2021
    09:00 - 17:00

A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager) 

5 dagers kurs – digital løsning / fortrinnsvis kombindert m klasserom

Inkluderer mulighet til sertifisering til Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM)

m/mulighet for påbygging prosjektoppgave 

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelse systemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Til dette kurset kreves følgende forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011 revisjonsstandarden. Kurset baserer seg på pensum for sertifiserte kvalitetsledere.

E-læring  Kvalitetsskolen.no   våre nettbaserte kurs i kvalitetsledelse som innfrir krav til grunnkurs (3 dgr)

Deltakere som ønsker å ta sertifiseringseksamen: KRN tilbyr forkortet kurs der det inngår 5 dager (dette kurset) + 2 dager med undervisning, samt at det er mulighet for å gjennomføre prosjektoppgave som dekker pensum. Dette vil gi totalt antall kurstimer 120t. godkjent for sertifisering i tillegg til krav om grunnleggende kunnskap. Prosjektoppgave utføres fortrinnsvis i egen bedrift, og er  tilrettelagt for å ivareta kravene tilleggskrav til forhåndskunnskap og kursdager  kvalifikasjonskrav for sertifisering av kvalitetsleder  (link).

 

DIGITAL LØSNING I COVID’19 TIDER;

Del 1 inkl e-kurs: Forkurs  ‘Kvalitet – oversikt og innsikt’ inkludert i A1.3 (ingen pristillegg), ta kurset i ro og fred når det måtte passe. E-kurs gir tilgang ett år

Ønskes alle tre e-kursen, gir vi hele 50% rabatt for de to restrerende (NOK 3.500)

Del 2:   2 dager med online undervisning, mulighet for deltakelse i KRN lokaler i Sandvika. Kortere dager med gode pauser.

Del 3:   3 dager med tilsvarende online undervisning og mulig oppmøte i Sandvika. Med mye fokus på case-/anvendelse av faget for disse 3 dagene håper vi fortsatt på mulighet for samlinger.

Kursbevis for alle kursdager, også e-kurs

Priser:  Standard kurspris 5 dagers kurs NOK  19.500 med 20% rabatt for KRN bedriftsmedlem og 10% rabatt for KRN personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig.

For klasseromsdeltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter.

**)For de som ønsker å ta sertifiseringseksamen kommer avgifter knyttet til påbyggingskurs/prosjektoppgave, eksamensavgift og sertifikat i tillegg.

Se mer på kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager).

 

Kontakt: KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no,  tlf +47 67 80 89 50.

Vi veileder gjerne.

*) Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Sted:  

Telefon til stedet: 67808950

Venue Website: