Kurs A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager) (5/7d)

Forkortet kurs i kvalitetsledelse, der pensum og krav til akkreditert personellsertifisering EOQ Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM) er ivaretatt.
Ved påbygging med prosjektoppgave og to ekstra kursdager er du klar for sertifseringseksamen, tilrettelagt for deg med tidligere praksis og kurs innen fagfeltet.
Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsesystemer, kravene i ISO 9001:2015 og tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

  • Kurs: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)
    19 november, 2018
    08:30 - 09:00

5 dagers kurs

Inkluderer mulighet til sertifisering til Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM) med 2 dager påbygging inkl prosjektoppgave

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Til dette kurset kreves følgende forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011 revisjonsstandarden. Kurset baserer seg på pensum for sertifiserte kvalitetsledere.

Deltakere som ønsker å ta sertifiseringseksamen:   NFKR tilbyr forkortet kurs der det inngår 5 dager (dette kurset) + 2 dager med undervisning, samt at det gjennomføres prosjektoppgave = pensum. Dette gir totalt antall kursdager 160t. godkjent for sertifisering. Prosjektoppgave utføres fortrinnsvis i egen bedrift, og er  tilrettelagt for å ivareta tilleggskravene til forhåndskunnskap og kursdager iht  kvalifikasjonskrav for sertifisering av kvalitetsleder (link) 

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **)For de som ønsker å ta sertifiseringseksamen kommer avgifter knyttet til påbyggingskurs, eksamensavgift og sertifikat i tillegg.  Se mer på kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager).

 

Kontakt:  Har du spørsmål, ta kontakt med Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted:  

Telefon til stedet: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:

NFKR lokaler Sandvika, Oslo