Kurs A1.2a; Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), oppdateringsdag Kvalitetsledelse som ‘blended learning’

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning eller en rask introduksjon til kvalitetsledelse iht kravene i ISO 9001:2015.
Endags kurs med fokus på hovedelementene i standarden (mer…)

  • A1.2 ISO 9001:2015 /Kvalitetsskolen - 'blended learning'
    28 april, 2020
    09:00 - 12:00

Kurs i Kvalitetsledelse og ISO 9001:2015 ledelsessystem 

Vi legger til rette for gjennomføring iht Korona-restriksjoner;

kurs gjennomføres som kombinasjon nettkurs/streaming

 A1.2a – blended kurs i Kvalitetsledelse og kvalitet iht ISO 9001:2015 

gjennomføres fra 10. mars 2020 som forkortet kurs, 4t. Skype/Teams kurs, interaktivt med kursleder

Obligatorisk forkurs: Gjennomføring av E-læring Kvalitetsskolen.no med minimum valg av ett av nettkursene.  Velg mellom kurs 1) Innføring & oversikt, kurs 2) Kvalitetssystemet og kurs 3) Kvalitetsledelse i praksis.

————–

Dette for å kunne dekke krav til kursdager  i forkant av kvalitets-, revisjon- eller risikolederkurs (QM/QA/RM) med tilhørende sertifisering og som kursdag iht krav til oppdateringsdag for sertifisert personell QM, QA/QLA.

For mer informasjon om kurset og tilpasning til møte-restriksjoner: 

Kontakt: Vår administrasjon ved Annlaug Astad – tlf +47 905 18 464 på epost aa@qrn.no 

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted: